Doanh nghiệp

Trái chủ đồng ý tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD của Novaland

25 trái chủ nắm 95% tổng dư nợ lô trái phiếu cho Novaland kéo dài kỳ hạn, nhận lãi chậm và có thể đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu 40.000 đồng.

Theo thông tin Novaland (NVL) công bố, 25 trái chủ đang nắm giữ lượng trái phiếu quốc tế trị giá 284 triệu USD đã bỏ phiếu đồng ý phương án tái cấu trúc. Số này chiếm 95% tổng dư nợ lô trái phiếu.

Trước đó vào giữa tháng 12/2023, Novaland thỏa thuận với các trái chủ chấp thuận về phương án tái cấu trúc mới. Theo thỏa thuận, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Nhóm trái chủ cũng cam kết không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Song song đó, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu.

Như vậy, sau khi được đại đa số trái chủ đồng ý phương án trên, Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt. Nếu thành công, Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.

trái phiếu kể trên là khoản huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và đáo hạn vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.

Novaland từng điều chỉnh mức giá chuyển đổi vào năm 2022 sang 85.000 đồng một cổ phiếu. Tháng 11 cùng năm, một trong những trái chủ là Citigroup Global Markets đã đổi 5 trái phiếu sang hơn 270.700 cổ phiếu NVL với mức giá trên.

Novaland từng cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giúp giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Một góc dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Một góc dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo NVL cho biết tiếp tục thực hiện các giải pháp để khắc phục như triển khai nhiều dự án trọng điểm, tái cấu trúc khoản nợ vay và trái phiếu, giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng, tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn…

Năm trước, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc các khoản nợ vay và nợ trái phiếu, tập trung xây dựng các dự án trọng điểm gồm bộ ba Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án tại trung tâm TP HCM. Họ cũng bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng với sự đồng hành của các đối tác tài chính, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Song song đó, công ty cũng phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian tới.

Tất Đạt

Trái chủ đồng ý tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD của Novaland

25 trái chủ nắm 95% tổng dư nợ cho Novaland đồng ý kéo dài kỳ hạn, nhận lãi chậm và có thể đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu 40.000 đồng.

Theo thông tin Novaland (NVL) công bố, 25 trái chủ đang nắm giữ lượng trái phiếu quốc tế trị giá 284 triệu USD đã bỏ phiếu đồng ý phương án tái cấu trúc. Số này chiếm 95% tổng dư nợ.

Trước đó vào giữa tháng 12/2023, Novaland thỏa thuận với các trái chủ chấp thuận về phương án tái cấu trúc mới. Theo thỏa thuận, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Nhóm trái chủ cũng cam kết không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Song song đó, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu.

Như vậy, sau khi được đại đa số trái chủ đồng ý phương án trên, Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt. Nếu thành công, Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.

trái phiếu kể trên là khoản huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và đáo hạn vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.

Novaland từng điều chỉnh mức giá chuyển đổi vào năm 2022 sang 85.000 đồng một cổ phiếu. Tháng 11 cùng năm, một trong những trái chủ là Citigroup Global Markets đã đổi 5 trái phiếu sang hơn 270.700 cổ phiếu NVL với mức giá trên.

Novaland từng cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giúp giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Một góc dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Một góc dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) nhìn từ trên cao. Ảnh: NVL

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo NVL cho biết tiếp tục thực hiện các giải pháp để khắc phục như triển khai nhiều dự án trọng điểm, tái cấu trúc khoản nợ vay và trái phiếu, giải phóng tiền gửi đang bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng, tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn…

Năm trước, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc các khoản nợ vay và nợ trái phiếu, tập trung xây dựng các dự án trọng điểm gồm bộ ba Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án tại trung tâm TP HCM. Họ cũng bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng với sự đồng hành của các đối tác tài chính, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Song song đó, công ty cũng phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian tới.

Tất Đạt

Sá Xị Chương Dương bị hủy niêm yết

HoSE thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SCD của Sá Xị Chương Dương do lỗ ba năm liên tục và vốn điều lệ xuống mức âm.

Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) được đưa ra sau khi Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu hơn 126 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm các chi phí cố định đồng loạt nhích lên, mạnh nhất là chi phí bán hàng (tăng gần gấp đôi). Do đó, lỗ sau thuế ghi nhận hơn 119 tỷ đồng, tăng 45%.

Cả doanh thu và lợi nhuận kém xa so với mục tiêu đề ra cho năm 2023. Khi đó, công ty kỳ vọng việc tăng độ phủ bán hàng và thâm nhập thị trường mới sẽ giúp doanh thu gấp đôi năm 2022, đạt 365 tỷ đồng và có lãi khoảng 3,8 tỷ đồng để chấm dứt mạch lỗ. Mục tiêu này đề ra dựa theo kế hoạch sản lượng tăng 77% so với năm ngoái, đạt gần 22 triệu lít.

Ban lãnh đạo cho biết đã có nhiều nỗ lực nhằm cắt giảm và tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do chi phí đầu vào tăng cao cộng với điều kiện kinh tế bên ngoài khó khăn, nhu cầu vẫn thấp hơn dự kiến khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chi phí hoạt động cao hơn do chi phí nguyên vật liệu đầu vào từ đường tinh luyện, lon nhôm tăng, chi phí thuê đất cũng nhích lên cùng các chi phí hoạt động thuê dịch vụ bên ngoài.

Sá Xị Chương Dương kinh doanh không lời trong ba năm liên tiếp với mức lỗ lũy kế gần 201 tỷ đồng. Khoản lỗ năm trước cũng đẩy vốn chủ sở hữu của SCD về mức âm 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2022 ghi nhận khoảng 107,5 tỷ đồng.

Do thua lỗ trong ba năm liền và vốn chủ sở hữu âm, cổ phiếu SCD rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Trước đó, mã chứng khoán của công ty cũng bị HoSE đưa vào diện kiểm soát do kết quả kinh doanh bết bát.

Cuối 2023, Sá xị Chương Dương có tổng tài sản 688 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ so với đầu năm. Nợ phải trả hơn 699 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn (chiếm gần hai phần ba, gấp 4,7 lần cùng kỳ 2022).

Chương Dương, tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp). Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước. Thế mạnh của Chương Dương là nước giải khát có gas, trong đó tiêu thụ ổn định nhất là dòng sản phẩm sá xị. Nhờ dòng sản phẩm này mà kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2016 luôn ổn định với mức lợi nhuận 20-30 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, trong khi nhiều thương hiệu đồ uống tràn ngập thị trường, Sá Xị Chương Dương ngày càng thất thế với công nghệ cũ từ những năm 2000. Sau khi công ty mẹ Sabeco về tay người Thái, SCD có đợt hồi sinh trước khi dịch bệnh ập đến. Ban lãnh đạo mới chọn tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động và tìm giải pháp cải thiện doanh số từ mở rộng kênh phân phối, đầu tư mạnh về bao bì, khuyến mãi.

Tất Đạt

Công ty của bầu Đức có tổng giám đốc mới

Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng làm CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đây là thông tin vừa được Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố trong nghị quyết hội đồng quản trị 7/2.

Theo đó, ngày 7/2, công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Võ Trường Sơn với lý do cá nhân. Ngay sau đó, công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng làm CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Thắng sinh năm 1977, cử nhân kinh tế ngành tài chính doanh nghiệp, từ năm 2007 đến nay ông Thắng công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Còn ông Sơn sinh năm 1973, tốt nghiệp chuyên ngành thạc sỹ tài chính. Ông từng làm việc tại các công ty kiểm toán lớn như A&C, Ernst & Young trước khi gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2008.

Năm 2015, công ty đã bổ nhiệm ông Sơn giữ vị trí tổng giám đốc. Ông đã có 16 năm công tác tại Hoàng Anh Gia Lai và 9 năm đương nhiệm vị trí cao nhất trong ban tổng giám đốc tập đoàn.

Bầu Đức (thứ 2 từ phải qua), ông Võ Trường Sơn (thứ 3 từ phải qua) tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư tháng 12/2023. Ảnh: HAGL

Bầu Đức (thứ hai từ phải qua), ông Võ Trường Sơn (thứ 3 từ phải qua) tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư tháng 12/2023. Ảnh: HAGL

Biến động nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này diễn ra trong bối cảnh công ty đang tái cấu trúc cả về hoạt động kinh doanh lẫn tài chính.

Từ tháng 9/2023 đến nay, doanh nghiệp liên tục có động thái bán tài sản để trả nợ. Chia sẻ tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư cuối năm 2023 tại TP HCM, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG, cho hay năm ngoái khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đã bán xong với giá 180 tỷ đồng và quý IV công ty đã chuyển đổi cổ phần bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Sắp tới, sẽ tiếp tục thanh lý tài sản này. Trong năm, doanh nghiệp cũng đã trả xong khoản nợ Eximbank 750 tỷ đồng và được giảm lãi 1.000 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm liền trước, lãi ròng đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 13 năm kinh doanh gần đây của doanh nghiệp phố núi này.

Riêng với kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, bầu Đức cho biết mọi thủ tục đã hoàn tất và chờ phản hồi từ phía nhà chức trách.

Năm nay, công ty sẽ trồng thêm sầu riêng và nâng diện tích lên 2.000 ha. Dự tính trong năm công ty có khoảng 300-400 ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào cho thu hoạch.

Tính đến 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp là 14.802 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn 4.194 tỷ đồng.

Theo bầu Đức, với kế hoạch kinh doanh hiệu quả, dự tính trong năm nay công ty sẽ xóa lỗ lũy kế, đến 2026 sẽ không còn khoản nợ nào.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, giá cổ phiếu này giảm về còn 13.150 đồng một cổ phiếu.

Thi Hà

Công ty của bầu Đức lãi hơn 1.800 tỷ đồng

Thanh lý tài sản cùng hoạt động kinh doanh thuận lợi đã giúp HAG lãi trước thuế năm 2023 đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 75,5% so với 2022.

Đây là thông tin vừa được công bố trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Theo đó, quý IV/2023 doanh nghiệp đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.898 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.092 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 410% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý IV, doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ, mảng cây ăn trái của doanh nghiệp tăng cao. Ngoài ra, trong chi phí hoạt động tài chính quý IV công ty biến động lớn nhờ được Eximbank miễn giảm lãi vay giúp lợi nhuận quý tăng đột biến.

Lũy kế cả năm công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.932 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 1.805 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,6% và 75,5%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất 12 năm qua của doanh nghiệp.

Chia sẻ tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư cuối năm 2023 tại TP HCM, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG, cho hay năm ngoái khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đã bán xong với giá 180 tỷ đồng và quý IV công ty đã chuyển đổi cổ phần bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Sắp tới, sẽ tiếp tục thanh lý tài sản này. Trong năm, doanh nghiệp cũng đã trả xong khoản nợ Eximbank 750 tỷ đồng và được giảm lãi 1.000 tỷ đồng.

Riêng với kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, bầu Đức cho biết mọi thủ tục đã hoàn tất và chờ phản hồi từ phía nhà chức trách.

Năm nay, công ty sẽ trồng thêm sầu riêng và nâng diện tích lên 2.000 ha. Dự tính trong năm công ty có khoảng 300-400 ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào cho thu hoạch.

Tính đến 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp là 14.802 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn 4.194 tỷ đồng.

Theo bầu Đức, với kế hoạch kinh doanh hiệu quả, dự tính trong năm nay công ty sẽ xóa lỗ lũy kế, đến 2026 sẽ không còn khoản nợ nào.

Thi Hà

‘Nữ hoàng cá tra’ lỗ chứng khoán gần 40 tỷ

Đầu tư hơn 180 tỷ đồng chủ yếu vào cổ phiếu bất động sản, Vĩnh Hoàn lỗ 21,5% trong năm 2023, nhưng giảm một nửa so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất mới đây của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) cho thấy công ty đang có 181,2 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, tăng thêm khoảng 1,9 tỷ so với năm 2022. Nhưng giá trị hợp lý của các khoản này vào cuối năm chỉ còn 142,3 tỷ đồng.

Như vậy, Vĩnh Hoàn đang lỗ gần 39 tỷ đồng trong chứng khoán, tương đương 21,5%. Hiệu suất đầu tư của công ty ngược chiều so với thị trường chung khi năm 2023, VN-Index tăng hơn 12%.

Khoảng 97% vốn đầu tư của VHC nằm ở các cổ phiếu bất động sản, lần lượt theo thứ tự là NLG của Nam Long, DXS của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và KBC của Đô thị Kinh Bắc. So với năm 2022, Vĩnh Hoàn rót tiền thêm mua NLG và DXS, trong khi bán ra hơn một phần ba lượng cổ phiếu KBC.

DXS là mã gây thiệt hại nhiều nhất cho danh mục của VHC với mức lỗ 42%. Theo sau là NLG với mức lỗ 12% và KBC chỉ đi lùi 1,6%.

Vĩnh Hoàn bắt đầu đầu tư chứng khoán năm 2020 với số vốn khoảng 9 tỷ đồng. Trong năm đầu tiên, hoạt động này không ghi nhận lỗ hoặc lãi. Sang năm 2021, công ty bắt đầu rót tiền gom NLG và DXS để nâng tổng giá trị danh mục lên gần 80 tỷ đồng và ghi nhận hiệu suất 14,6%. Đây là thời điểm thị trường chứng khoán đang trong xu hướng lên giá (uptrend) với mức tăng trưởng của VN-Index đạt gần 36%.

Hoạt động đầu tư cổ phiếu của Vĩnh Hoàn sa sút từ năm 2022. Doanh nghiệp này rót thêm vốn để nâng tổng giá trị danh mục lên hơn 179 tỷ đồng nhưng lỗ khoảng 77 tỷ với mức thâm hụt 42,7%. Thời điểm đó, thị trường chung ghi nhận “cú sập” lớn với VN-Index giảm gần 33%.

Ngoài đầu tư chứng khoán, Vĩnh Hoàn vẫn chuộng đem tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng. Công ty đang có hơn 236 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và gần 1.926 tỷ đồng tiền gửi trên 3 tháng đến dưới một năm. Nhờ đó, doanh nghiệp này ghi nhận khoảng 117 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2023. Ngoài ra, công ty còn đầu tư 50 tỷ đồng vào kênh trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, Vĩnh Hoàn vỡ kế hoạch đề ra khi sản lượng và giá bán đều giảm trong năm trước. Doanh thu giảm 24% về hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa còn gần 950 tỷ đồng, thấp nhất trong ba năm qua.

Tất Đạt

Novaland nâng giá chuyển đổi cổ phiếu lên gấp đôi

Các trái chủ của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD phải tốn 77.000 đồng để đổi sang một cổ phiếu NVL, tăng 93% so với mức trước đó.

Theo nghị quyết mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – NVL) đã điều chỉnh giá chuyển đổi của gói trái phiếu phát hành năm 2021 còn 77.000 đồng một cổ phiếu, cao gấp 4,7 lần so với thị giá hiện tại của NVL – khoảng 16.400 đồng chốt phiên 19/1.

Lô trái phiếu này là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm.
Giá chuyển đổi sang cổ phiếu ban đầu là 135.700 đồng. Sau đó đến đầu năm 2022, mức này điều chỉnh về 85.000 đồng một cổ phiếu. Tháng 11/2022, một trong những trái chủ là Citigroup Global Markets đã đổi 5 trái phiếu sang hơn 270.700 cổ phiếu NVL với mức giá trên.

Đến giữa tháng 12/2023, Novaland đạt được thoả thuận với các trái chủ chấp thuận về phương án tái cấu trúc với mức giá chuyển đổi mới – 40.000 đồng một cổ phiếu. Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giúp giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Novaland và các bên tư vấn đang trong quá trình triển khai các văn kiện và phê duyệt liên quan để phương án tái cấu trúc có hiệu lực.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. Tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Hiện, chủ đầu tư này có 4 cụm dự án chính, quy mô lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tất Đạt

Novaland nâng giá chuyển đổi cổ phiếu lên gấp đôi

Các trái chủ của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD phải tốn 77.000 đồng để đổi sang một cổ phiếu NVL, tăng 93% so với mức trước đó.

Theo nghị quyết mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – NVL) đã điều chỉnh phương án tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD. Trong đó, giá chuyển đổi được nâng lên 77.000 đồng một cổ phiếu, tăng 92,5% so với mức 40.000 đồng từng được đưa ra hồi giữa tháng 12/2023.

So với giá chuyển đổi ban đầu khi phát hành trái phiếu – 135.700 đồng, mức giá mới thấp hơn khoảng 1,8 lần. Tuy nhiên, con số trên vẫn cao gấp 4,7 lần so với thị giá hiện tại của NVL – khoảng 16.300 đồng chốt phiên 19/1. Từ khi đạt thỏa thuận tái cấu trúc đến nay, cổ phiếu Novaland gần như đi ngang quanh vùng 16.000-17.000 đồng, không có sự tăng trưởng đáng kể.

Trước đó, Novaland được các trái chủ của lô trái phiếu 298,6 triệu USD cho trả lãi chậm và chấp nhận chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với mức giá mới. Đây là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo với lãi suất 5,25% mỗi năm. Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. Tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Hiện, chủ đầu tư này có 4 cụm dự án chính, quy mô lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tất Đạt

Novaland sẽ phát hành hơn 1,3 tỷ cổ phiếu để trả nợ

Khoảng 13.700 tỷ đồng thu từ bán 1,37 tỷ cổ phiếu sẽ được Novaland ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản phải trả đến hạn.

Novaland (NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế chuyển nhượng một năm. Doanh nghiệp này cũng bán cho các cổ đông hiện hữu hơn 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ 60%, tức 10 cổ phiếu “đổi” 6 đơn vị.

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng một đơn vị. Novaland dự định phát hành số cổ phiếu trên trong năm nay, hoặc thời điểm khác do ban lãnh đạo quyết định.

Như vậy, nếu phát hành thành công, NVL có thể thu về ít nhất khoảng 13.700 tỷ đồng. Số tiền trên được ưu tiên cho tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản phải trả (gồm gốc, lãi và các khoản phí khác). Ưu tiên kế tiếp là thanh toán lương cho cán bộ nhân viên và chi phí vận hành chung. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn muốn dùng tiền góp vốn vào công ty con, thực hiện các dự án do NVL là chủ đầu tư.

Theo quyết định, đợt chào bán này có tối đa 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia. Còn số lượng cổ đông sẽ được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua. Đến cuối tháng 11, NVL có hơn 78.700 cổ đông là cá nhân và tổ chức.

Một phân khu thuộc dự án bất động sản nghỉ dưỡng của NVL tại Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh chụp thực tế dự án tháng 5/2021, thời điểm trước khi thị trường đóng băng. Ảnh: Novaland.

Một phân khu thuộc dự án bất động sản nghỉ dưỡng của NVL tại Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh chụp thực tế dự án tháng 5/2021, thời điểm trước khi thị trường “đóng băng”. Ảnh: Novaland.

Trước đó, doanh nghiệp này từng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp. Các cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua thêm 1,95 tỷ cổ phiếu. So với ý định ban đầu, lượng cổ phiếu phát hành giảm hơn 1,5 tỷ đơn vị, số tiền dự kiến thu cũng giảm hơn 15.500 tỷ đồng.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. Tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Hiện, chủ đầu tư này có 4 cụm dự án chính, quy mô lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Novaworld Phan Thiet.

Tất Đạt

Novagroup liên tục bán cổ phiếu trả nợ

Sau khi bán hơn 20 triệu cổ phiếu NVL, công ty mẹ Novagroup tiếp tục đăng ký bán thêm hơn 2,2 triệu đơn vị để hỗ trợ cơ cấu nợ.

Theo thông tin công bố mới đây, Công ty cổ phần Novagroup đăng ký bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu NVL của công ty con Novaland từ ngày 28/12 đến ngày 10/1 năm sau. Mục đích là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Ước tính dựa theo giá đóng cửa của NVL hôm 26/12, Novagroup có thể mang về hơn 37,3 tỷ đồng nếu bán hết số lượng đăng ký. Theo đó, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm về 19,49%. Novagroup vẫn là cổ đông lớn nhất và có mối quan hệ với gia đình ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland.

Với lý do tương tự, Diamond Properties – một cổ đông khác có liên quan đến ông Nhơn, cũng đăng ký bán gần 4,8 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 19/12 đến ngày 9/1 năm sau. Nếu thương vụ thành công, công ty này có thể thu về khoảng 80 tỷ đồng.

Trước đó, từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, Novagroup cũng đã bán gần 20,3 triệu cổ phiếu NVL. Thị giá trung bình trong giai đoạn này khoảng 17.309 đồng. Như vậy, ước tính thương vụ mang về gần 350,9 tỷ đồng để Novagroup cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Như vậy từ tháng 11, hai pháp nhân liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã hoàn thành và dự kiến tiếp tục bán ra tổng cộng hơn 27 triệu cổ phiếu NVL. Ước tính, cả hai doanh nghiệp sẽ thu về khoảng 468 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chủ động xả hàng, Novagroup liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp. Tổng cộng trong hai tháng gần đây, doanh nghiệp này có 6 lần phải bán giải chấp với hơn 3 triệu cổ phiếu. Diamond Properties cũng có hai lần bị bán giải chấp với khoảng 76.700 cổ phiếu NVL.

Hàng chục triệu cổ phiếu được bán vào giữa lúc thị giá NVL có nhịp phục hồi. Sau đợt giảm về quanh vùng 13.000-14.000 đồng một đơn vị trong tháng 10, mã chứng khoán của Novaland bắt đầu phục hồi ngay từ đầu tháng 11. Trong khoảng hai tháng qua, mã này đã tích lũy thêm 31%, có phiên vươn lên 18.700 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên trong hai tuần gần đây, NVL có xu hướng đi ngang quanh vùng 17.000 đồng.

Thời gian qua, hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Riêng Novaland, trong cuộc họp với Thủ tướng hồi giữa tháng 11, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc. Gần đây, lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD cũng được tái cấu trúc thành công khi phần lớn trái chủ đồng ý cho trả lãi chậm và đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu 40.000 đồng.

Tất Đạt