Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi nghìn tỷ

Thành lập chưa đầy một năm, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam báo lãi sau thuế 1.343 tỷ đồng do hợp nhất kết quả kinh doanh của HoSE và HNX.

2021 là năm tài chính đầu tiên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) do mới được thành lập từ ngày 13/4.

Báo cáo tài chính riêng của VNX không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nguồn thu phát sinh duy nhất là doanh thu tài chính 1.354 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của hai công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi trừ tiền lương cho quản lý và nhân viên, Sở báo lãi sau thuế 1.343 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu đạt 2.054 tỷ đồng cũng từ hợp nhất kết quả của hai công ty con. Dịch vụ chứng khoán đóng góp áp đảo vào tổng doanh thu với gần 1.950 tỷ đồng. Phần còn lại là dịch vụ đấu giá, quản lý thành viên và các hoạt động nghiệp vụ. Khoản lãi sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 21 tỷ đồng thì nộp về ngân sách toàn bộ.

VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và tổng nguồn vốn hợp nhất tính đến cuối năm ngoái hơn 4.600 tỷ đồng.

VNX ra đời với mục tiêu thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường. Theo lãnh đạo VNX, hai công ty con có nhiệm vụ tương đối độc lập, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo ra một thị trường chứng khoán toàn diện và tổng thể, từng bước tiếp cận tới chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, khi thị trường phát triển đến một cấp độ nào đó, sự giao thoa trong một số hoạt động của hai công ty con đã làm giảm đi gia tốc phát triển.

Chẳng hạn, cả hai có sự giao thoa về sản phẩm khi đều tổ chức vận hành thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp nhưng chưa có sự đồng bộ về cơ chế, phương thức giao dịch, kỹ thuật giao dịch… Với hạ tầng công nghệ, mỗi Sở đều có những kiến trúc riêng của mình nên đòi hỏi thành viên thị trường duy trì hệ thống kết nối độc lập.

Phương Đông

Choose your Reaction!