Nhà đầu tư được giao dịch cổ phiếu lẻ từ 12/9

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM chiều nay thông báo sẽ triển khai giao dịch lô lẻ (từ 1-99 cổ phiếu) từ thứ hai tuần sau.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) phát thông tin này sau khi được Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và công ty mẹ là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

Giao dịch lô lẻ có thể thực hiện bằng phương thức thoả thuận lẫn khớp lệnh liên tục. Thời gian, bước giá, biên độ dao động giá, thao tác huỷ hoặc sửa lệnh đối với chứng khoán lô lẻ được tính như chứng khoán lô chẵn.

Tuy nhiên, theo HoSE, giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Điều này dẫn đến việc nhà đầu tư phải đặt lệnh sao cho thoả mãn quy định về khối lượng lô chẵn và lô lẻ. Ví dụ, nếu muốn bán 109 cổ phiếu ABC, nhà đầu tư phải đặt hai lệnh gồm bán 100 cổ phiếu và bán 9 cổ phiếu

Ngoài ra, giá khớp chứng khoán lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số. Nhà đầu tư cũng không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết.

HoSE cho biết tất cả công ty chứng khoán đều báo cáo thử nghiệm hệ thống đạt yêu cầu và sẵn sàng triển khai từ 12/9. “Giao dịch lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua bán, giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán”, đại diện HoSE nhận định.

Giao dịch lô lẻ được triển khai trở lại sau gần hai năm gián đoạn. HoSE bắt đầu nâng lô giao dịch từ 10 lên 100 (tức khối lượng mỗi lệnh đưa vào thị trường phải là bội số của 100) từ ngày 4/1/2021 để hạn chế tình trạng nghẽn lệnh.

Nhiều hiệp hội, công ty chứng khoán và nhà đầu tư khi đó phản đối quyết định này vì cho rằng HoSE ngăn cản sự phát triển của thị trường. Tuy nhiên, một số cũng cho rằng quyết định tăng lô giao dịch là phù hợp bởi quy mô của thị trường đã tăng mạnh và phần lớn cổ phiếu niêm yết có giá dưới 100.000 đồng nên nhà đầu tư không khó để tiếp cận.

Phương Đông

Choose your Reaction!