Công ty của bầu Đức thoát lỗ quý II nhờ lợi nhuận khác

Quý II, Hoàng Anh Gia Lai lỗ 163 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh nhưng được bù đắp lợi nhuận khác 247 tỷ đồng nên có lãi trước thuế 84 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu mảng chăn nuôi heo khoảng 444 tỷ, tăng 71% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng trái cây giảm còn 561 tỷ đồng.

Doanh thu chung quý II tăng nhưng sau khi trừ các chi phí, công ty này lỗ thuần 163 tỷ đồng. Tuy nhiên, ghi nhận lợi nhuận khác hơn 247 tỷ đồng (khoản này đến từ việc mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven) nên công ty lãi trước thuế 84 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 638 tỷ, lần lượt tăng 54% và 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận chăn nuôi heo khoảng 97 tỷ đồng, cây ăn trái là 485 tỷ đồng và 56 tỷ từ ngành phụ trợ.

Trừ chi phí, công ty này lãi sau thuế nửa đầu năm khoảng 405 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm là 1.130 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai thực hiện được 36%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của HAG là 21.342 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ. Tổng nợ công ty 15.954 tỷ đồng, tổng nợ vay ngân hàng chiếm 8.085 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu công ty đạt 5.388 tỷ đồng và đang lỗ lũy kế 2.947 tỷ đồng.

Thi Hà

Choose your Reaction!