VIB được thêm vào rổ VN30

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thêm VIB vào và loại PNJ khỏi rổ 30 cổ phiếu vốn hoá lớn nhất thị trường.

Đây là sự thay đổi duy nhất trong đợt cơ cấu danh mục giữa năm của HoSE. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 8.

Sự xuất hiện của VIB nâng số lượng cổ phiếu ngành ngân hàng trong rổ VN30 lên 11 mã, áp đảo so với những ngành khác như bất động sản, năng lượng, tiêu dùng, bán lẻ. Toàn bộ cổ phiếu trong nhóm dự phòng cho rổ VN30 cũng thuộc ngành ngân hàng, lần lượt gồm SSB, SHB, EIB, MSB và OCB. Theo phân tích của SSI Research, tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng trong rổ này sẽ tăng từ 38,2% lên 40,3%.

Chỉ số VN30 được HoSE sử dụng từ đầu tháng 2/2012, gồm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hoá và thanh khoản cao nhất thị trường. Nửa đầu năm nay, chỉ số này giảm 18,67%, ít hơn mức giảm 20,06% của toàn thị trường.

Có ba bước để chọn cổ phiếu trong rổ này. Đầu tiên, HoSE chọn 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường bình quân hàng ngày trong 6 tháng cao nhất, loại trừ các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

HoSE sau đó loại bỏ các cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do dưới 5%. Các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được sắp xếp theo thứ tự giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng giảm dần. 20 cổ phiếu ở thứ hạng đầu tiên sẽ được chọn vào VN30. Các cổ phiếu thứ hạng từ 21 đến 40 thì ưu tiên các cổ phiếu cũ, sau đó mới đến lựa chọn các cổ phiếu mới để cho vào rổ (điều này để đảm bảo tính ổn định của bộ chỉ số).

Nhiều nhóm phân tích đã dự báo kịch bản VIB được thêm vào rổ và PNJ bị loại khỏi rổ dựa trên giá trị vốn hoá tính đến ngày 30/6. Theo Công ty Chứng khoán VNDIRECT, vốn hoá bình quân một năm của VIB khoảng 63.000 tỷ đồng, đứng thứ 22 trong danh sách những cổ phiếu đủ điều kiện vào rổ trong khi PNJ xếp thứ 40 với giá trị khoảng 23.700 tỷ đồng.

Các quỹ ETF lấy VN30 làm chỉ số tham chiếu với tổng giá trị tài sản hơn 8.700 tỷ đồng (gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30, ETF FUEMAV30 và ETF KIM Growth VN30) sẽ tái cơ cấu danh mục một ngày trước khi danh mục mới có hiệu lực.

VNDIRECT ước tính các quỹ này mua khoảng 8,3 triệu cổ phiếu VIB và bán 1,5 triệu cổ phiếu PNJ. SSI Research đưa ra nhận định tương tự, đồng thời nói thêm một số mã khác trong rổ cũng được cơ cấu như VPB được mua 291.000 cổ phiếu, HPG được mua 299.000 cổ phiếu, VIC bị bán 507.000 cổ phiếu…

Phương Đông

Choose your Reaction!