Techcombank báo lãi kỷ lục hơn 14.000 tỷ đồng

Ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh báo lãi nửa đầu năm tăng hơn 20%, chất lượng tài sản lành mạnh song tỷ lệ CASA có phần kém đi.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với mức lãi trước thuế 14.100 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong top đầu nhà băng lãi cao nhất, Techcombank là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Con số 14.100 tỷ cao hơn gần 5% so với mức lãi của quán quân Vietcombank đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 6, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ Techcombank đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021. Cơ cấu dư nợ cho vay thể hiện rõ sự chuyển dịch và đẩy mạnh tệp khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính đến hết tháng 6, tiền gửi chảy vào hệ thống Techcombank tăng hơn 2% so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ CASA vốn là thế mạnh của nhà băng này, giảm từ hơn 50% vào cuối quý I xuống 47,5%. Điều này được Techcombank lý giải do khách hàng có xu hướng chuyển dịch sang kênh bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6%, giảm so với mức 0,66% hồi đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh trên 170%. Nợ tái cơ cấu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 giảm từ 1.600 tỷ đồng vào cuối quý I xuống còn 500 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,1% tổng dư nợ.

Nửa đầu năm, thu nhập từ lãi của Techcombank đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần (trong 12 tháng) ổn định ở 5,6%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.400 tỷ đồng. Các dịch vụ thanh toán, thẻ, thư tín dụng và bảo hiểm tăng trưởng tốc độ cao, ngoại trừ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) của Techcombank chỉ tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 1.800 tỷ chủ yếu nhờ đóng góp của quý đầu năm. Thu nhập ròng của dịch vụ này giảm trong quý II do những lo ngại về việc siết chặt hoạt động trái phiếu và biến động mạnh của thị trường chứng khoán.

Nửa đầu năm, chi phí hoạt động của nhà băng tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 6.400 tỷ đồng, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hơn 30%. Chi phí dự phòng của Techcombank giảm mạnh 56% so với cùng kỳ năm trước, do tài chính của nhiều khách hàng phục hồi nên một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Quỳnh Trang

Choose your Reaction!