SSI trở lại ngôi đầu về vốn điều lệ

Chứng khoán SSI vừa hoàn tất đợt phát hành tăng vốn lên hơn 14.900 tỷ đồng, lấy lại ngôi đầu về vốn điều lệ từ VNDirect.

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) vừa hoàn tất chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên đầu năm. Theo đó, công ty này đã phát hành hơn 496 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng mỗi cổ phần, tăng vốn lên hơn 14.900 tỷ đồng.

Đợt phát hành giúp SSI lấy lại ngôi đầu về vốn điều lệ trong nhóm các công ty chứng khoán. Xếp sau SSI là Công ty chứng khoán VNDirect với vốn điều lệ hơn 12.100 tỷ và Công ty chứng khoán VPBank (VPBankSecurities) với quy mô vốn hơn 8.900 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ này, theo SSI nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đảm bảo năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Ngoài SSI, một số công ty chứng khoán khác cũng tiếp tục nâng cao quy mô vốn.

Tuy nhiên, trên thị trường, diễn biến kém tích cực đang khiến nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính – chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy mô vốn của mỗi công ty chứng khoán.

Theo quy định, các công ty chứng khoán chỉ được phép cho vay margin tối đa hai lần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ này luôn ở sát mức trần trong năm 2021 nhưng đến cuối quý II, hầu hết đều giảm về sát một lần vốn chủ sở hữu.

Chứng khoán SSI và VNDirect, giữ top 2 và 3 về thị phần môi giới trên HoSE, ghi nhận dư nợ cho vay đều giảm lần lượt 31% và 32%.

Cuối quý II, SSI cho vay hơn 14.700 tỷ đồng, so với mức trên 21.000 tỷ đồng cuối quý I. Tỷ lệ trên vốn chủ sở hữu chỉ gần 1,1 lần. Tương tự, quy mô cho vay của VNDirect cũng giảm từ 17.100 tỷ cuối tháng 3 xuống 11.660 tỷ đồng.

Minh Sơn

Choose your Reaction!