Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam làm thành viên của WFE

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa được kết nạp làm thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán Thế giới (WFE).

Tại Hội nghị thường niên năm 2023 của Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán Thế giới diễn ra ngày 19-21/9, Đại Hội đồng WFE đã bỏ phiếu thống nhất kết nạp Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam làm thành viên chính thức.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xuất hiện trong danh sách thành viên của WFE. Ảnh: WFE

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xuất hiện trong danh sách thành viên của WFE. Ảnh: WFE

Theo VNX, sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, góp phần quảng bá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, các sở giao dịch thành viên (HoSE, HNX) cũng sẽ nhận được những lợi ích tương tự thành viên chính thức.

VNX được thành lập cuối năm 2020 và chính thức hoạt động từ giữa 2021 theo mô hình công ty mẹ – công ty con với mục tiêu thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường chứng khoán. VNX hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do Bộ Tài chính đại diện nhà nước sở hữu 100% vốn.

Trước đây, HoSE và HNX cũng là thành viên của Liên đoàn Các Sở giao dịch chứng khoán thế giới. Từ năm 2022, hai sở này rời tư cách thành viên để Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam xúc tiến các bước, làm đầu mối tham gia thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế.

Việc trở thành thành viên chính thức của WFE, theo đại diện VNX, cũng là một phần trong nỗ lực thống nhất đầu mối hợp tác quốc tế, giúp cho công tác đối ngoại có sự nhất quán, hiệu quả, tiết kiệm.

Ngoài ra, khi có tư cách thành viên của WFE thì dòng vốn ngoại chảy vào các quỹ ETF sẽ không bị hạn chế. Chẳng hạn, theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), các công ty chỉ được phép rót vốn vào sản phẩm ETF tại các quốc gia có sở giao dịch chứng khoán là thành viên của WFE.

Được thành lập năm 1961, WFE là hiệp hội của ngành chứng khoán toàn cầu. Có trụ sở chính tại London, Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán thế giới đại diện cho hơn 250 nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường, bao gồm cả các đơn vị thanh toán bù trừ độc lập không thuộc các sàn giao dịch. Các Sở giao dịch thuộc WFE là thị trường của hơn 50.000 công ty niêm yết và vốn hóa thị trường của nhóm này là hơn 100.000 tỷ USD.

Năm ngoái, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở giao dịch chứng khoán khu vực Đông Nam Á (ASEAN Exchanges), Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN (ABMF), và Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán châu Á và châu Đại Đương (AOSEF).

Minh Sơn

Choose your Reaction!