Sắp rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư sắp tới có thể giao dịch chứng khoán ngay từ chiều ngày T+2 thay vì đợi đến ngày T+3 như hiện nay.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thực hiện lấy ý kiến về dự thảo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Việc áp dụng quy chế mới dự kiến từ tháng 8/2022.

Điểm mới tại dự thảo này là VSD và ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền cho nhà đầu tư, từ 15h30-16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2. Khi được áp dụng, nhà đầu tư sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán, giao dịch chứng khoán.

Với chu kỳ hiện tại, mặc dù khách hàng khi mua, bán chứng khoán sẽ nhận được tiền và chứng khoán vào ngày T+2 nhưng việc giao dịch chỉ có thể bắt đầu từ sáng T+3 bởi thời gian nhận chứng khoán và tiền sau khi phiên giao dịch kết thúc (sau 15h).

Với chu kỳ mới, khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Cũng theo dự thảo, các thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD và ngân hàng hoàn tất thanh toán, để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Minh Sơn

Choose your Reaction!