Sắp có giải pháp ngăn cổ đông nội bộ ‘bán chui’ cổ phiếu

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Ủy ban chứng khoán và các cơ quan nghiên cứu, triển khai giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định.

Trong đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và rà soát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật chứng khoán, từ Luật Chứng khoán tới các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, Bộ đề nghị tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030.

Cơ quan quản lý lĩnh vực tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, nhất là giám sát tuyến đầu của các Sở giao dịch chứng khoán, nhằm kịp thời phát hiện giao dịch bất thường, vi phạm để cảnh báo cho nhà đầu tư. Việc thanh kiểm tra giao dịch khi có dấu hiệu thao túng.

Như việc hạn chế hành vi vi phạm về giao dịch nội bộ, Bộ đang chỉ đạo các sở giao dịch đẩy nhanh nghiên cứu giải pháp để ngăn chặn việc cổ đông nội bộ giao dịch cổ phiếu mà không công bố thông tin, đề xuất giải pháp chặn kỹ thuật, cũng như kiến nghị sửa đổi các quy định có liên quan.

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thị trường, các đơn vị chức năng được yêu cầu thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán có khách hàng báo cáo tài chính sai lệch hoặc có nhiều sai sót. Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Bộ sẽ xử lý theo đúng quy định.

Với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ sẽ hoàn thiện các quy định pháp lý, trong đó có Nghị định 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trước đó, cuối tuần trước, Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ công bố thông tin giao dịch tự doanh, điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai VN30 để ổn định thị trường sau các phiên lao dốc.

VN-Index sau khi thiết lập mức đỉnh hơn 1.500 điểm đã liên tục lao dốc. Chỉ trong hơn một tháng, chỉ số của sàn HoSE đã giảm hơn 23%, xuống còn 1.171 điểm tính tới cuối phiên 16/5.

Minh Sơn

Choose your Reaction!