Ông Đặng Văn Thành muốn thoái hết vốn tại công ty mía đường

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công, đăng ký bán sạch 10 triệu cổ phiếu SBT để cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch của ông Thành dự kiến thực hiện từ giữa tuần sau đến giữa tháng 5 bằng phương thức thoả thuận.

Cổ phiếu SBT của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà đang giao dịch quanh vùng giá 24.000 đồng. Tính theo giá này, thương vụ thoái vốn của ông Thành trị giá khoảng 240 tỷ đồng.

Ông Đặng Văn Thành. Ảnh: Website tập đoàn Thành Thành Công.

Ông Đặng Văn Thành. Ảnh: Website tập đoàn Thành Thành Công.

Trong khi đó, vợ, con gái và Tập đoàn Thành Thành Công của doanh nhân này vẫn chiếm tỷ lệ chi phối SBT với 51,92%, tương đương gần 338 triệu cổ phiếu. Trong đó, tập đoàn do ông Thành làm chủ tịch nắm 25,82%. Bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông) nắm 10,71% và “công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My nắm 15,39%.

Thành Thành Công – Biên Hòa là doanh nghiệp dẫn đầu ngành đường nội địa với thị phần 46%. Niên độ tài chính 2020-2021, công ty tiêu thụ 1,16 triệu tấn và ghi nhận doanh thu 14.925 tỷ đồng. Niên độ 2021-2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 16.905 tỷ đồng và lãi trước thuế 750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 4% so với cùng kỳ.

Phương Đông

Choose your Reaction!