Ông Đặng Thành Tâm muốn mua 25 triệu cổ phiếu Kinh Bắc

Chủ tịch Kinh Bắc sáng 10/11 đăng ký gom 50 triệu cổ phiếu, nhưng đến chiều giảm còn một nửa để không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM chiều 10/11, ông Đặng Thành Tâm cho biết nếu giao dịch 50 triệu cổ phiếu thì ông và những người liên quan sẽ sở hữu quá 25% cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC). Ông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp này và chờ ít nhất 15 ngày để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận mới được giao dịch.

Do đó, ông Tâm điều chỉnh khối lượng mua là 25 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 138,6 triệu cổ phiếu, tương đương 18,06% cổ phần Kinh Bắc. Giao dịch dự kiến thực hiện từ tuần sau đến giữa tháng 12.

“Sau khi kết thúc việc mua vào lần này, tôi và những người liên quan sẽ xem xét quy trình để tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu KBC”, ông Tâm nói.

Ban lãnh đạo Kinh Bắc đang cho thấy nỗ lực cứu giá cổ phiếu trong bối cảnh KBC kéo dài chuỗi giảm sáu phiên liên tiếp, trong đó ba phiên mất hết biên độ, và nhóm quỹ đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital liên tục bán ra. Giá cổ phiếu trong một tuần giảm 22%, từ vùng 18.000 đồng xuống 13.950 đồng. So với đầu năm, cổ phiếu này (tính theo giá điều chỉnh) đã giảm xấp xỉ 70%.

Trước khi ông Tâm đăng ký mua vào, Kinh Bắc đã thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường để “bàn về công tác quản trị, kế hoạch đầu tư, phát triển kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan khác để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông trong tình hình mới”.

Ban lãnh đạo Kinh Bắc cho rằng thị trường chứng khoán chao đảo, cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng (đặc biệt là cổ phiếu bất động sản dân dụng) đã tạo hiệu ứng cho những mã khác giảm theo mà không còn phân biệt giá trị từng công ty. Điều này dẫn đến thực trạng hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc không còn được phản ánh đúng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết dòng tiền hiện tại đều đến từ nhà đầu tư nước ngoài và chính sách “zero Covid” từ các nước lân cận đang giúp công ty thu hút thêm nhà đầu tư mới. Các hoạt động khác như xây dựng nhà ở xã hội, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, thu phí hạ tầng cũng mang đến nguồn tiền ổn định. Luỹ kế chín tháng đầu năm, Kinh Bắc lãi sau thuế hợp nhất hơn 2.135 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hơn 18.640 tỷ đồng và giá trị sổ sách mỗi cổ phần là 24.285 đồng.

Do đó, ban lãnh đạo đang cân nhắc phương án chia cổ tức 20% bằng tiền mặt hay mua cổ phiếu quỹ để tăng giá trị cổ phiếu, đem lại lợi ích cho cổ đông “khi tình hình chứng khoán khó lường”.

Phương Đông

Choose your Reaction!