Một công ty bia định chia cổ tức tỷ lệ 150%

Bia và Nước giải khát Hạ Long chuẩn bị chi hơn 46 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 150%, tương ứng 15.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 là ngày 28/9, với tỷ lệ chi trả cổ tức là 150%. Tức là, với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 15.000 đồng.

Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp này cần chi ra hơn 46 tỷ đồng, với ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 16/10.

Tỷ lệ cổ tức 150% là con số cao so với mặt bằng chung của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn chung nửa cuối năm 2022. Một số doanh nghiệp khác cùng ngành với HLB chia cổ tức quanh ngưỡng 10-50%, như Habeco dự kiến trả cổ tức 12% cho năm 2021 và 8% cho năm 2023 hay Sabeco trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15-50% những năm gần đây.

Bia và Nước giải khát Hạ Long chỉ có vốn điều lệ 30,9 tỷ đồng nhưng ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng năm 2022 đạt 1.369 tỷ và 127 tỷ đồng, tăng 40% và 54% so với năm trước.

Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu HLB hiện giao dịch quanh ngưỡng 223.000 đồng và gần như không có thanh khoản.

Một trường hợp khác cũng vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cao là Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FBC). Công ty này vừa chốt trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 120%, tương ứng là 12.000 đồng.

Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cơ khí Phổ Yên cần chi hơn 44 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 27/10.

Công ty này tiền thân là Nhà máy cơ khí Phổ Yên, chuyên sản xuất phụ tùng, phụ trợ cho xe có động cơ. Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) nắm giữ 51% vốn.

Khác với HLB, FBC là trường hợp doanh nghiệp chi trả cổ tức tỷ lệ cao gấp nhiều lần thị giá. Trên UPCoM, cổ phiếu FBC giao dịch ở mức 3.700 đồng và không ghi nhận thanh khoản.

Minh Sơn

Choose your Reaction!