LienVietPostBank lãi đậm quý đầu năm

Lợi nhuận quý I đạt 1.795 tỷ đồng, tăng hơn 60% so cùng kỳ nhưng dư nợ cho vay và huy động của LienVietPostBank dậm chân tại chỗ.

Theo đó, báo cáo tài chính quý I của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố cho thấy, các chỉ báo trên bảng cân đối kế toán cho thấy sự tăng trưởng chững lại. Riêng tiền gửi huy động từ khách hàng, tiền gửi không kỳ hạn giảm mạnh 25% so với đầu năm, xuống còn hơn 13.330 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,37% hồi đầu năm lên 1,42% do nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng hơn 50%.

Nhưng xét về kết quả kinh doanh ba tháng đầu năm, LienVietPostBank vẫn có con số lợi nhuận tích cực nhờ ghi nhận thu nhập lãi thuần (chủ yếu từ hoạt động tín dụng) tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 2.876 tỷ đồng.

Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 34% lên gần 220 tỷ. Việc xử lý được nợ xấu và thu hồi nợ cũng đóng góp chính cho khoản lãi khác hơn 190 tỷ trong khi con số này cùng kỳ chưa đến chục tỷ đồng.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

31/3/2022 31/3/2021 Thay đổi (%)
Tổng tài sản 284.918 289.193 -1%
Cho vay 207.749 208.54 -1%
Tiền gửi của khách 177.460 180.276 -2%
Tỷ lệ nợ xấu 1,42% 1,37% +0,5%

Quỳnh Trang

Choose your Reaction!