HoSE cảnh báo hủy niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vừa bị lưu ý khả năng hủy niêm yết nếu lợi nhuận và vốn chủ sở hữu năm nay tiếp tục âm.

Hiện tại, cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang nằm trong diện kiểm soát vì vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2 năm gần nhất cũng là số âm.

Theo Luật Chứng khoán, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp như kết quả sản xuất, kinh doanh lỗ trong 3 năm liền hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa lưu ý Vietnam Airlines khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cổ đông công ty mẹ hoặc vốn chủ sở hữu âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm hơn 5.100 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đến 30/6 vượt 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã âm xấp xỉ 4.900 tỷ.

Để ngắt mạch thua lỗ, Vietnam Airlines phải đồng thời giải quyết hàng loạt thách thức. Thứ nhất là mức lỗ sau nửa năm đã hơn 5.000 tỷ. Tiếp đến, giá nhiên liệu biến động khó lường. Ngoài ra, các thị trường quốc tế, trong đó chủ yếu là Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật trước đây mang lại phần lớn nguồn thu thì nay chưa phục hồi như kỳ vọng.

Theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, Vietnam Airlines đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ hơn 45.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế âm khoảng 9.300 tỷ cả năm nay. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn của Vietnam Airlines đang triển khai tại một số doanh nghiệp thành viên.

Trong giải trình về biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát gửi HoSE hồi đầu tháng 8, Vietnam Airlines cũng cho biết năm nay sẽ thực hiện 3 nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ và lỗ hợp nhất. Trong đó, doanh nghiệp này sẽ tái cơ cấu danh mục tài sản và danh mục đầu tư để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị phương án phát cổ phiếu để tăng vốn chủ khi được phê duyệt.

Năm ngoái, Vietnam Airlines cũng thoát âm vốn chủ nhờ phát hành gần 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm gần 8.000 tỷ đồng hồi cuối tháng 8. Qua đó, công ty này cũng tránh được khả năng bị hủy niêm yết trên HoSE.

Anh Tú

Choose your Reaction!