Công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu Vinhomes

Tập đoàn Đầu tư Việt Nam hiện không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VHM nào, vừa đăng ký mua 16 triệu đơn vị trong một tháng tới.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam dự kiến mua số cổ phiếu trên thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 21/9 đến 20/10. Nếu thực hiện thành công, công ty này sẽ nắm giữ 0,37% vốn điều lệ của Vinhomes.

Theo đăng ký giao dịch cổ phiếu, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cho biết ông Phạm Nhật Vượng – thành viên Hội đồng quản trị Vinhomes – đang sở hữu cổ phần chi phối tại doanh nghiệp. Căn cứ theo giá cổ phiếu VHM đóng cửa phiên hôm nay là 49.000 đồng, ước tính công ty liên quan ông Phạm Nhật Vượng phải chi gần 800 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Vinhomes là công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup (VIC). Nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm doanh thu hoạt động, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính của Vinhomes đạt 75.578 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2022.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế của doanh nghiệp này đạt hơn 21.600 tỷ đồng, gấp gần 4 lần giai đoạn 6 tháng năm 2022 và thực hiện 72% kế hoạch năm.

Minh Sơn

Choose your Reaction!