Chứng khoán Việt Nam mục tiêu nâng hạng trước 2025

Ký quỹ trước giao dịch và room ngoại là hai vướng mắc lớn nhất để thị trường Việt Nam được nâng hạng và vấn đề này đang được Ủy ban chứng khoán đẩy nhanh giải quyết.

Ngày 29/8 tại Hong Kong, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương đã chủ trì hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức và các đối tác nhằm bàn thảo những giải pháp, hướng tới nâng hạng cho thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Theo bà Phương, nâng hạng thị trường là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới. Mục tiêu này đã được đưa vào Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, đồng thời cũng đã được đưa vào trong dự thảo “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030”.

“Việt Nam hướng đến nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên mới nổi trước năm 2025”, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhận xét.

Theo đánh giá chung của các tổ chức xếp hạng và các định chế tài chính quốc tế, Việt Nam đã có nhiều cải thiện và đạt được nhiều tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, hiện có hai nhóm vấn đề cần cải thiện là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (prefunding) và giới hạn sở hữu nước ngoài.

Theo các nhà đầu tư, để có thể được nâng hạng, Việt Nam cần triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đã được quy định trong Nghị định 155, trong đó ngân hàng lưu ký phải được là thành viên thanh toán bù trừ và công bố đầy đủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc hạn chế “room” ngoại chỉ nên áp dụng đối với những ngành thực sự cần thiết.

Theo Chủ tịch Ủy ban chứng khoán, khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép, giải pháp triển khai hệ thống CCP – ngân hàng lưu ký là thành viên bù trừ – là phương án tối ưu để xử lý vấn đề yêu cầu ký quỹ trước giao dịch.

“Nếu không khắc phục được vấn đề prefunding thì câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu”, bà Phương nêu quan điểm.
Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức và các đối tác được Ủy ban chứng khoán tổ chức cùng ASIFMA tại Hong Kong ngày 29/8. Ảnh: Ủy ban chứng khoán

Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức và các đối tác được Ủy ban chứng khoán tổ chức cùng ASIFMA tại Hong Kong ngày 29/8. Ảnh: Ủy ban chứng khoán

Trong khi chờ CCP, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán cho biết cơ quan quản lý đang nghiên cứu các giải pháp trước mắt mang tính kỹ thuật để giảm thiểu các lo ngại của nhà đầu tư nước ngoài. Về lâu dài, hệ thống CCP phải được triển khai.

Ông Lyndon Chao, đại diện Hiệp hội các thị trường tài chính và chứng khoán châu Á (ASIFMA) đánh giá, Việt Nam đã và đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Việt Nam hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng. Theo McKinsey, gần 70% người tiêu dùng Việt Nam có cái nhìn lạc quan về tương lai.

Đại diện ASIFMA cũng cho rằng, các nhà đầu tư toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào châu Á và Việt Nam, đánh giá đây là điểm đến đầu tư nổi bật trong tương lai khi nỗ lực cải cách thị trường của cơ quan quản lý sẽ giúp các nhà quản lý quỹ toàn cầu tiếp cận Việt Nam dễ dàng hơn.

Minh Sơn

Choose your Reaction!