HoSE đang thử nghiệm giao dịch chứng khoán theo lô lẻ

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa yêu cầu các công ty chứng khoán thành viên thử nghiệm giao dịch lô lẻ, từ ngày 9 đến 20/5.

Theo yêu cầu của HoSE, sau khi kết thúc thử nghiệm, công ty chứng khoán gửi báo cáo kết quả trước ngày 25/5.

Sau khi có kết quả thử nghiệm, Sở sẽ đánh giá và báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xin chủ trương để triển khai áp dụng chính thức.

Giao dịch số cổ phiếu từ 1 đến 99 cổ phiếu được xếp vào diện giao dịch lô lẻ. Từ đầu năm 2021, nhằm giảm thiểu nghẽn lệnh trên sàn chứng khoán, cơ quan quản lý yêu cầu cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM áp dụng lô 100 đơn vị. Nghĩa là nhà đầu tư giao dịch khớp lệnh với số lượng ít nhất 100 cổ phiếu và phải là bội số của 100.

Với giao dịch lô lẻ trên sàn HoSE, nhà đầu tư chỉ có thể đặt bán trực tiếp nếu công ty chứng khoán cung cấp tính năng này. Ngoài ra, khách hàng có thể bán lại cho công ty chứng khoán bằng cách ký hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ. Sau khi có chứng từ từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), công ty chứng khoán sẽ hạch toán rút cổ phiếu lô lẻ khách hàng đã bán và ghi có số tiền tương ứng vào tài khoản giao dịch. Giá bán cổ phiếu lô lẻ bằng 90% giá tham chiếu tại ngày ký hợp đồng hoặc là giá sàn ngày giao dịch, tuỳ thuộc quy định của từng công ty chứng khoán.

Nhưng thực tế, việc giao dịch số lượng cổ phiếu lẻ hiện nay lại không dễ. Lô lẻ thường phát sinh do việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Đầu năm nay, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc “quay trở lại lô 10 không phù hợp với phổ thông”. Để hướng theo chuẩn thế giới, Việt Nam nên đi theo hướng hiện tại – là áp dụng lô 100 cổ phiếu. Để hỗ trợ nhà đầu tư, Bộ Tài chính sẽ có cơ chế để bán được lô lẻ cổ phiếu đang nắm giữ.

Minh Sơn

Choose your Reaction!